Lịch công tác của Sở Nội vụ tuần 13 năm 2015

Đăng ngày: 26/03/2015 07:26:42

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 30/3/2015 đến ngày 05/4/2015)
  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  30/3 8h00’ Phiên họp thứ 46, UBND tỉnh Phòng họp tầng 2, Nhà B, Văn phòng UBND tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
8h00’ Họp Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh Quý I.2015 Trung tâm Hôi nghị PGĐ Trần Bình Minh
14h00’ Họp giao ban đánh giá thực hiện công tác tháng 3; triển khai nhiệm vụ tháng 4/2015 Hội trường Sở Nội vụ Tập thể lãnh đạo; Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị  thuộc sở
 Cả ngày  Dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến  huyện Sông Mã  PGĐ Đinh Trọng  Tuế
Thứ ba  31/3
14h00’ Hội nghị tổng kết 08 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 10.02.2006 về phát triển đảng ở bản, trường học, trạm y tế chưa có đảng viên và tổ chức đảng Trung tâm hội nghị tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
 Cả ngày  Dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến  Huyện Sốp Cộp  PGĐ Đinh Trọng Tuế
Thứ tư  01/4 8h00’ Dự Hôi nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Trung tâm Hội nghị tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
 Cả ngày  Họp giải quyết tranh chấp đất đai  Xã Pá Lông, huyện Thuận Châu  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ năm  02/4  Cả ngày  Dự tổng kết Cụm thi đua 7 tỉnh Biên giới phía Bắc  tỉnh Hà Giang  PGĐ Đinh Trọng Tuế
Thứ sáu  03/4  Cả ngày  Dự tổng kết Cụm thi đua 7 tỉnh Biên giới phía Bắc  tỉnh Hà Giang   PGĐ Đinh Trọng Tuế
 Chiều  Dự Hội nghị xúc tiến đầu tư, an sinh xã hội vùng Tây Bắc, biểu dương các doanh nghiệp tiêu biểu và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển Khu Du lịch Quốc gia Mộc Châu  Hội trường Khách sạn Thảo Nguyên, thị trấn Nông trường, Mộc Châu  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ bảy  04/4  Cả ngày  Dự tổng kết Cụm thi đua 7 tỉnh Biên giới phía Bắc  tỉnh Hà Giang   PGĐ Đinh Trọng Tuế
 Cả ngày  Dự Hội nghị xúc tiến đầu tư, an sinh xã hội vùng Tây Bắc, biểu dương các doanh nghiệp tiêu biểu và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển Khu Du lịch Quốc gia Mộc Châu  Hội trường Khách sạn Thảo Nguyên, thị trấn Nông trường, Mộc Châu  PGĐ Trần Bình Minh
Chủ nhật  05/4