Lịch công tác của Sở Nội vụ tuần 12 năm 2015

Đăng ngày: 20/03/2015 11:19:36

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 23/3/2015 đến ngày 29/3/2015)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  23/3 Cả ngày Giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính 364 theo Kế hoạch số 07/KH-BCĐ huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Sông Mã PGĐ Trần Bình Minh
 Cả ngày  Dự Hôi nghị điển hình tiên tiến  huyện Mai Sơn  PGĐ Đinh Trọng Tuế
Thứ ba  24/3  Cả ngày  Dự Hội nghị điển hình tiên tiến  huyện Vân Hồ  PGĐ Đinh Trọng Tuế
 14h00′  Đại hội Chi bộ Chi cục VTLT  Hội trường Sở Nội vụ  GĐ Lưu Minh Quân
 Cả ngày  Giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính 364 theo Kế hoạch số 07/KH-BCĐ  huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Sông Mã  PGĐ Trần Bình Minh
 20h00′  Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh  Phòng họp trực tuyến, UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ tư  25/3  Cả ngày  Dự Hội nghị điển hình tiên tiến  huyện Mường La  PGĐ Đinh Trọng Tuế
  Cả ngày  Giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính 364 theo Kế hoạch số 07/KH-BCĐ  huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Sông Mã   PGĐ Trần Bình Minh
Thứ năm  26/3   Cả ngày  Giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính 364 theo Kế hoạch số 07/KH-BCĐ  huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Sông Mã   PGĐ Trần Bình Minh
 14h00′  Dự Hôi nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015; Sơ kết 5 năm xây dựng mô hình “Nhóm liên gia tự quản” về an ninh trật tự  Tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Đinh Trọng Tuế
 8h00′  Hội nghị trực tuyến về cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ công chức  Phòng họp trực tuyến  Tập thể lãnh đạo sở; Trưởng phó các phòng, ban, đơn vị thuộc sở; Công chức phòng CCHC
Thứ sáu  27/3  Cả ngày  Giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính 364 theo Kế hoạch số 07/KH-BCĐ  huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Sông Mã   PGĐ Trần Bình Minh
 13h30′  Dự Hôi nghị đánh giá công tác Quý I; nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2015 của Ban Chỉ đạo 2968  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 8h00′  Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
15h00’ Dự gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La PGĐ Trần Bình Minh
Thứ bảy  28/3
Chủ nhật  29/3