Lịch công tác của Sở Nội vụ tuần 11 năm 2015

Đăng ngày: 13/03/2015 10:09:26

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 16/3/2015 đến ngày 22/3/2015)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  16/3
Thứ ba  17/3
Thứ tư  18/3  8h00  Dự làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo  Hội trường tầng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo  PGĐ Trần Bình Minh
 15h00′  Kiểm tra tình hình hoạt động và ảnh hưởng thiên tai tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên  Phòng họp Trung tâm GDTX tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
 8h00  Họp tư vấn tham gia dự thảo các văn bản triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị  Phòng họp Ban Nội chính  GĐ Lưu Minh Quân;TP Lại Như Long
Thứ năm  19/3  Cả ngày  Dự Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thi tuyển tập trung tại Nhật Bản”  Khách sạn La thành, 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội  GĐ Lưu Minh Quân;TP Lại Như Long
Thứ sáu  20/3  Cả ngày   Dự Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thi tuyển tập trung tại Nhật Bản”  Khách sạn La thành, 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội  GĐ Lưu Minh Quân;TP Cao Xuân Hải
Thứ bảy  21/3
Chủ nhật  22/3