Công văn số 298/SNV-QLCCVC ngày 26/3/2015 về việc báo cáo số liệu cán bộ, công chức, viên chức nữ

Đăng ngày: 26/03/2015 15:20:33

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La