Thông báo phân công trực Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

Đăng ngày: 13/02/2015 09:19:32

Căn cứ Chương trình công tác năm 2015 của Sở Nội vụ; để đảm bảo an ninh chính trị trong dịp tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015. Sở Nội vụ thông báo phân công trực tết trong thời gian nghỉ tết nguyên đán, cụ thể như sau:

I. DANH SÁCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT MÙI 2015

Số TT Ngày, tháng Họ và tên người trực
01

15/02/2015

Tức ngày 27 tết

1. Trần Bình Minh – Phó Giám đốc

2. Nguyễn Tú Anh – Phó Chánh Văn phòng (tổng hợp báo cáo)

3. Vì Thị Oanh – Văn thư

4. Hoàng Văn Thắng – Lái xe

5. Trần Xuân Hiệp – Phó Trưởng phòng XDCQ

02

16/02/2015

Tức ngày 28 tết

1. Lưu Minh Quân – Giám đốc

2. Nguyễn Thị Bích Thuỷ – Chánh Văn phòng (tổng hợp báo cáo)

3. Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng phòng CTTN

4. Hoàng Văn Thắng – Lái xe

5. Vì Thị Oanh – Văn thư

03

17/02/2015

Tức ngày 29 tết

1. Trần Bình Minh – Phó Giám đốc.

2. Nguyễn Thị Bích Thủy – Chánh Văn phòng (tổng hợp báo cáo)

3. Quàng Thị Kim – Nhân viên phục vụ.

4. Cao Xuân Hải – Trưởng phòng CCHC

5. Hoàng Văn Thắng – Lái xe

04

18/02/2015

Tức ngày 30 tết

1. Lưu Minh Quân – Giám đốc.

2. Trần Bình Minh – Phó Giám đốc

3. Nguyễn Chí Thanh – Chánh Thanh tra

4. Trần Xuân Hiệp – Phó Trưởng phòng XDCQ

5. Nguyễn Tú Anh – Phó Chánh Văn phòng (tổng hợp báo cáo)

6. Quàng Thị Kim – Nhân viên phục vụ.

7. Hoàng Văn Thắng – Lái xe

8. Lương Văn Thanh – Chuyên viên phòng CCVC

05

19/02/2015

Tức ngày 01 tết

1. Lưu Minh Quân – Giám đốc.

2. Trần Bình Minh – Phó Giám đốc.

3. Nguyễn Biên Cương – Phó Trưởng phòng TG

4. Bùi Văn Hào – Phó Chánh Văn phòng (tổng hợp báo cáo)

5. Phạm Khắc Trình – Phó Trưởng phòng CCVC.

6. Hoàng Văn Thắng – Lái xe

06

20/02/2015

Tức ngày 02 tết

1. Lưu Minh Quân – Giám đốc

2. Nguyễn Thanh Tịnh – Trưởng phòng TCBC.

3. Cao Thị Thanh Hà – Chuyên viên phòng CCVC (tổng hợp báo cáo)

4. Phan Thị Ngọc Quyên – Chuyên viên phòng TG

07

21/02/2015

Tức ngày 03 tết

1. Trần Bình Minh – Phó Giám đốc.

2. Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng phòng CTTN

3. Vũ Quốc Cường – Chuyên viên phòng XDCQ (tổng hợp báo cáo)

4. Lường Thúy An – Chuyên viên phòng CTTN.

5. Hoàng Văn Thắng – Lái xe

08

22/02/2015

Tức mùng 04 tết

1. Lưu Minh Quân – Giám đốc

2. Đinh Thị Huyền – Chuyên viên phòng CCHC

3. Nguyễn Tú Anh – Phó Chánh Văn phòng (tổng hợp báo cáo)

4. Nguyễn Hải Yến – Kế toán.

09

23/02/2015

Tức mùng 05 tết

1. Trần Bình Minh – Phó Giám đốc

2. Nguyễn Thị Lương Anh – Chuyên viên phòng TCBC (tổng hợp báo cáo)

3. Cao Xuân Hải – Trưởng phòng CCHC

4. Quàng Thị Kim – Nhân viên phục vụ

II. THỜI GIAN

1. Buổi sáng từ 7h30’ đến 11h30’

2. Buổi chiều từ 13h30’ đến 17h30’

3. Tối ngày 18/02/2015 (đêm giao thừa) trực từ 19h30’ đêm 18/02 đến 1h00’ sáng ngày 19/02/2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sau khi kết thúc ca trực cán bộ được phân công tổng hợp tình hình trong ca trực và báo cáo kết quả của ca trực về Văn phòng UBND tỉnh trước 15h00’ hàng ngày; hết ca trực phải bàn giao lại để ca trực sau theo dõi, tổng hợp.

2. Trong ca trực nếu có công việc đột xuất phải giải quyết tổ trực có trách nhiệm xử lý giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo với Giám đốc sở.

3. Số điện thoại: 0223. 855.743; Fax: 0223. 855.743.

4. Địa điểm trực và tiếp khách: Hội trường Sở Nội vụ.

Yêu cầu các đồng chí có tên trong danh sách trực tết nguyên đán Ất Mùi 2015 nghiêm túc triển khai thực hiện./.