Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015, phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

Đăng ngày: 13/02/2015 09:01:54

Sáng ngày 12/02/2015, tại Hội trường Nhà khách UBND tỉnh, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lưu Minh Quân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Đinh Trọng Tuế, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Bí Thư Đảng ủy, Phó Giám đốc sở, các đồng chí trong tập thể lãnh đạo sở, trưởng, phó các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động của Sở Nội vụ.

IMG_43241

Đ/c Lưu Minh Quân, Giám đốc sở trao tặng giấy khen cho các tạp thể có thành tích
xuất sắc trong công tác, giai đoạn 2010-2015         

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Bình Minh, Phó Gám đốc Sở trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015; phương hướng,  nhiệm vụ phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020. Đại biểu dự Hội nghị  được nghe đại diện lãnh đạo phòng Tổ chức, Biên chế, Phòng nghiệp vụ I, Ban thi đua khen thưởng và các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 báo cáo tham luận và chia sẻ những kinh nghiệm trong tác thực hiện nhiệm vụ để đạt được những thành tích trong công tác. Đồng chí Đinh Trọng Tuế, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Bí Thư Đảng ủy, Phó Giám đốc sở phát động phong trào thi đua trong toàn ngành nội vụ.

Tại Hội nghị này, Giám đốc Sở Nội vụ đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2010-2015

IMG_4332

Đ/c Đinh Trọng Tuế, Phó Giám đốc sở  phát động phong trào thi đua

Kết luận Hội nghị đồng chí Lưu Minh Quân nhấn mạnh: Tiếp tục quán triệt  trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò, tác dụng quan trọng của công tác thi đua – khen thưởng trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Thấm nhuần tư tưởng, quan điểm Thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Các phòng, ban, đơn vị, công chức, viên chức trong cơ quan cần chủ động trong công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục  đẩy mạnh việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh./.

Bài và ảnh: Cao Hải