Số 92/SNV-CCHC ngày 29/01/2015 về việc triển khai thực hiện Quyết định 3170/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Đăng ngày: 02/02/2015 14:41:26

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La