Lịch công tác của Sở Nội vụ tuần 9 năm 2015

Đăng ngày: 27/02/2015 11:09:18

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 02/3/2015 đến ngày 08/3/2015)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  02/3 8h00′ Họp phiên họp thứ 45, UBND tỉnh khóa XIII Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh GĐ Lưu Minh Quân;PGĐ Đinh Trọng Tuế
Thứ ba  03/3  8h00′  Họp tổ công tác theo Thông báo số 1930-TB/TU  Phòng họp số 2, Hội trường tỉnh ủy  GĐ Lưu Minh Quân
 9h00′  Họp Hội đồng thi đua-khen thưởng tỉnh  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Đinh Trọng Tuế
 8h00′  Khảo sát để thành lập bản Mó Sách, xã Nam Phong, huyện Phù Yên  UBND xã Nam Phong, huyện Phù Yên  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ tư  04/3  10h00′  Họp Hội đồng nâng lương trước thời hạn của sở  Hội trường Sở Nội vụ  Thành viên Hội đồng
Thứ năm  05/3 Cả ngày Dự Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Bắc Yên Huyện Bắc Yên PGĐ Đinh Trọng Tuế
Thứ sáu  06/3  Cả ngàyBắt đầu từ 8h00′  Hội nghị trực tuyến về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập  Phòng họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ bảy  07/3
Chủ nhật  08/3