Lịch công tác của Sở Nội vụ tuần 8 năm 2015

Đăng ngày: 22/02/2015 16:59:36

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 23/02/2015 đến ngày 01/3/2015)

 

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  23/02
Thứ ba  24/02
Thứ tư  25/02  8h00  Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh  Phòng họp trực tuyến  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ năm  26/02  8h00′  Hội nghị học tập chuyên đề năm 2015 “học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh  Trung tâm Hội nghị tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;BCH Đảng ủy sở
14h00  Họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2015; triển khai nhiệm vụ tháng 3/2015  Hội trường Sở Nội vụ  Tập thể lãnh đạo;Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị thuộc sở
Thứ sáu  27/02  8h00  Họp tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản của Ban Thường vụ tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26.5.2014 của Bộ Chính trị  Phòng họp số 1, Hội trường tỉnh ủy  GĐ Lưu Minh Quân
 14h00′ Dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày thầy thuốc Việt Nam Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La GĐ Lưu Minh Quân
 14h00′  Họp tư vấn  Phòng họp Biên phòng  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ bảy  28/02
Chủ nhật  01/3