Lịch công tác của Sở Nội vụ tuần 7 năm 2015

Đăng ngày: 22/02/2015 16:55:01

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 16/02/2015 đến ngày 22/02/2015)

 

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

16/02

 
 
       
Thứ ba  

17/02

       
       
       
       
Thứ tư  18/02        
       
       
Thứ năm
 
       
Thứ sáu  20/02        
       
       
Thứ bảy  21/02        
       
       
Chủ nhật  22/02        
       
       

 

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La