Lịch công tác của Sở Nội vụ tuần 9 năm 2015

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 02/3/2015 đến ngày 08/3/2015)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai  02/3 8h00′ Họp phiên họp thứ 45, UBND tỉnh khóa XIII Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh GĐ Lưu Minh Quân;PGĐ Đinh Trọng Tuế Thứ ba  03/3  8h00′ […]

Số: 717/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2012 Quyết định về Phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Sơn La thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự […]

Số: 77/TTr-SNV ngày 11 tháng 02 năm 2015 Về việc ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND;18/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh

Lịch công tác của Sở Nội vụ tuần 8 năm 2015

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 23/02/2015 đến ngày 01/3/2015)     Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai  23/02 Thứ ba  24/02 Thứ tư  25/02  8h00  Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh  Phòng họp trực tuyến  GĐ Lưu Minh Quân Thứ năm  26/02  8h00′  Hội nghị […]

Lịch công tác của Sở Nội vụ tuần 7 năm 2015

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 16/02/2015 đến ngày 22/02/2015)     Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   16/02             Thứ ba   17/02                                 Thứ […]

Thông báo phân công trực Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

Căn cứ Chương trình công tác năm 2015 của Sở Nội vụ; để đảm bảo an ninh chính trị trong dịp tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015. Sở Nội vụ thông báo phân công trực tết trong thời gian nghỉ tết nguyên đán, cụ thể như sau: I. DANH SÁCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN […]

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015, phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

IMG_43241

Sáng ngày 12/02/2015, tại Hội trường Nhà khách UBND tỉnh, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lưu Minh Quân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Đinh Trọng Tuế, […]

Số 142.HD-SNV ngày 12/02/2015 về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh về việc giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Sơn La

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2015.

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan đoàn thể tích cực tham gia công tác tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC), nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về […]

Số 128/KH-SNV Ngày 10/02/2015 về kế hoạch kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện dự án 600 phó chủ tịch UBND xã và trí thức trẻ tham gia tổ công tác tại các xã thuộc 05 huyện nghèo năm 2015

Trang 1 / 212

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La