Tỉnh Sơn La tổ chức Kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2014

Đăng ngày: 26/01/2015 16:07:17

Thực hiện Kế hoạc số 84/KH-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên và tương đương năm 2014 và Công văn số 4938/BNV-CCVC ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội  vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

IMG_237411

Ông Lưu Minh Quân, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi
nâng ngạch công chức năm 2014, phát biểu khai mạc kỳ thi

Chiều ngày 23 tháng 01 năm 2015, tại trường cao đẳng  Y tế, Hôị đồng thi nâng ngạch công chức năm 2014 đã tiến hành khai mạc kỳ thi. Đến dự Lễ khai mạc có đồng chí Lưu Minh Quân, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2014, đồng chí Đàm Tuấn Anh, Chuyên viên, Vụ Công chức, viên chức, Bộ Nội vụ là Giám sát thi của Bộ Nội vụ; các đồng chí là ủy viên Hội đồng thi, Trưởng Ban coi thi, thành viên Ban Coi thi, Ban Giám sát, thành viên Ban Giám sát và 84 công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2014.

Nhằm tiếp tục thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức, các thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2014, phải trải qua 4 môn thi: Môn thi kiến thức chung (thi viết); Môn thi: Chuyên môn nghiệp vụ (Thi trắc nghiệm); Môn thi: Tin học (trắc nghiệm) và Môn thi: Ngoại ngữ (thi viết):  Kỳ thi này được thực hiện nguyên tắc cạnh tranh, 84 công chức dự thi lấy tối đa 71 chỉ tiêu (Ngạch Chuyên viên: Thi 51 thí sinh dự thi, lấy 44 chỉ tiêu; Ngạch: Kiểm Lâm viên, 20 thí sinh dự thi lấy 16 chỉ tiêu; Ngạch Kế toán: 6 thí sinh dự thi lấy 5 chỉ tiêu; Ngạch Kiểm soát viên Quản lý thị trường, 7 thí sinh dự thi lấy 06 chỉ tiêu).

IMG_2369111

Quang cảnh Lễ khai mạc kỳ thi

Thời gian thi diễn ra trong 02 ngày, từ 24/01/2015 đến 25/01/2015. Kỳ thi đã diễn ra bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Công tác ra đề thi, coi thi, giám sát thi được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định.

Thi nâng ngạch công chức là một khâu quan trọng và cần thiết trong quy trình quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời phục vụ cho nhu cầu về đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Thông qua kỳ thi, công chức có thêm cơ hội tự đánh giá bản thân, để từ đó nêu cao tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu nâng cao trình độ năng lực, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức.

 

Bài và ảnh: Cao Hải