Số 3545/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2015.

Đăng ngày: 01/01/2015 15:04:37

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La