Số 32/SNV-CCHC về việc tự đánh giá chấm kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2014

Đăng ngày: 13/01/2015 15:01:54

Sở nội vụ ban hành văn bản số 32/SNV-CCHC ngày 13/01/2015 hướng dẫn các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố tự đánh giá chấm kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2014. có hướng dẫn kèm theo.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La