Số 32/SNV-CCHC về việc tự đánh giá chấm kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2014

Đăng ngày: 13/01/2015 15:01:54

Sở nội vụ ban hành văn bản số 32/SNV-CCHC ngày 13/01/2015 hướng dẫn các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố tự đánh giá chấm kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2014. có hướng dẫn kèm theo.