Số 228/BC-SNV Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng của Đội viên dự án 600 Phó chủ tịch xã năm 2014 tỉnh Sơn La

Đăng ngày: 08/01/2015 09:08:43