Số 228/BC-SNV Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng của Đội viên dự án 600 Phó chủ tịch xã năm 2014 tỉnh Sơn La

Đăng ngày: 08/01/2015 09:08:43

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La