Số 01/BTC-TB về thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban tổ chức đại hội thi đua yêu nước tỉnh Sơn La lần thứ IV

Đăng ngày: 15/01/2015 17:25:47