Lịch công tác của Sở Nội vụ tuần 3 năm 2015

Đăng ngày: 16/01/2015 16:47:59

LCH CÔNG TÁC CA S NI V

(T ngày 19/01/2015 đến ngày 25/01/2015)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  19/01  8h00’  Làm việc với Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ  Đinh Trọng Tuế; Lãnh đạo phòng QLCCVC
 14h00’  Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Sở Thông tin và Truyền thông  Hội trường tầng 1, Khách sạn Sơn La  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ ba  20/01 8h00’ Dự Hội nghị triển khai Thông tư 15/2014/TT-BNV ngày ngày 31/10/2014 Hội trường tầng 2, trụ sở Bộ Nội vụ PGĐ Trần Bình Minh; lãnh đạo phòng TCBC
8h00’ Tổng kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2014; triển khai nhiệm vụ năm 2015 Phòng họp tầng 2, Nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 14h00’  Dự Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập ngành Bảo hiểm xã hội Sơn La  Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La  GĐ Lưu Minh Quân
14h00’ Họp khối thi đua xét khen thưởng thành tích năm 2014 Phòng họp Ban TĐKT PGĐ Đinh Trọng Tuế; CVP Nguyễn Thị Bích Thủy
Thứ tư  21/01  8h00′  Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015  Phòng họp trực tuyến, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La  GĐ Lưu Minh Quân
 14h00′  Dự thảo Quyết định về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hôi và dự toán ngân sách địa phương năm 2015  Hội trường Sở Kế hoạch đầu tư  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ năm  22/01
 13h30′  Hội nghị trực tuyến kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2014  Phòng họp nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ sáu  23/01 8h-8h30 Họp Lấy phiếu tín nhiệm năm 2014 Trung tâm Hội nghị tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
8h30’ Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
 8h00′  Hội nghị phổ biến, quán triệt và tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy  Hội trường Ban Giám đốc Công an tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
15h00′ Khai mạc Kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2014 Hội trường, Trường Cao đẳng Y tế Sơn La GĐ Lưu Minh Quân
 16h00′  Họp Ban Coi thi  nâng ngạch công chức năm 2014  Hội trường, Trường Cao đẳng Y tế Sơn La  PGĐ Trần Bình Minh
Chiều Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng-Quân sự  địa phương năm 2014 Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh PGĐ Đinh Trọng Tuế
Thứ bảy  24/01
Chủ nhật  25/01