Lịch công tác của Sở Nội vụ tuần 2 năm 2015

Đăng ngày: 09/01/2015 14:57:18

LCH CÔNG TÁC CA S NI V

(T ngày 12/01/2015 đến ngày 18/01/2015)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  12/01 8h00’ Họp Lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh ủy Hội trường Ban Tổ chức tỉnh ủy Đ/c Lưu Minh Quân-  Giám đốc
 8h00’  Họp tư vấn về việc nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù cho Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu  Phòng Hội thảo Sở Kế hoạch và Đầu tư  Đ/c Trần Bình Minh – Phó Giám đốc
Thứ ba  13/01 8h00’ Kế hoạch thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về các nội dung trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 5, HĐND tỉnh, khóa XIII Phòng họp Bát giác – Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đ/c Trần Bình Minh – Phó Giám đốc
8h00’ Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm an toàn giao thông năm 2014 và triển khai kế hoạch công tác năm 2015 Phòng họp trực tuyến Đ/c Đinh Trọng Tuế – Phó Giám đốc
8h00’ Họp ban cán sự Đảng UBND tỉnh Phòng họp tầng 2, nhà B, văn phòng UBND tỉnh Đ/c Lưu Minh Quân – Giám đốc
13h30’ Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và Du lịch năm 2014 Trung tâm Văn hóa tỉnh Đ/c Đinh Trọng Tuế – Phó Giám đốc
 13h30’  Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2014  Hội trường tầng 3, nhà C, Thanh tra tỉnh  Đ/c Lưu Minh Quân – Giám đốc
14h00’ Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2014 Phòng họp số 01, Trung tâm Hội nghị tỉnh Đ/c Trần Bình Minh – Phó Giám đốc
Thứ tư  14/01 8h’00 Hội nghị Ban Chỉ đạo tín ngưỡng, tôn giáo năm 2014 Phòng họp số 01, Trung tâm Hội nghị tỉnh Đ/c Trần Bình Minh – Phó Giám đốc
8h00’-9h30’ Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2014; triển khai nhiệm vụ năm 2015 Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh Đ/c Lưu Minh Quân – Giám đốc
9h30’ Dự Hội nghị tổng kết của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở năm 2014 Phòng họp số 01, Trung tâm Hội nghị tỉnh Đ/c Lưu Minh Quân – Giám đốc
8h00’ Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2014 Khách sạn Công đoàn Đ/c Đinh Trọng Tuế – Phó Giám đốc Đ/c Phạm Khắc Trình – Phó Ban Khuyến học của sở
Chiều Lễ Trao tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hội trường tầng 2, nhà B, UBND tỉnh Đ/c Đinh Trọng Tuế – Phó Giám đốc
14h00’ Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 của Trường Chính trị Hội trường Trường Chính trị Đ/c Lưu Minh Quân – Giám đốc
Thứ năm  15/01  8h00″  Dự hội thảo trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2015  Hội trường tầng 2, nhà B, UBND tỉnh  Đ/c Lưu Minh Quân – Giám đốc
 8h00″  Dự làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh, tầng I, nhà B  Đ/c Trần Bình Minh – Phó Giám đốc
 Chiều  Họp tổng kết công tác dân số năm 2014  Hội trường Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình Đ/c Đinh Trọng Tuế – Phó Giám đốc
 14h  Họpchuyên đề lần thứ 5 HĐND tỉnh, khóa XIII  Trung tâm Hội nghị tỉnh  Đ/c Lưu Minh Quân
Thứ sáu  16/01  8h00′  Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở; Hội đồng xét thi đua, khen thưởng năm 2014  Hội trường Sở Nội vụ  Tập thể lãnh đạo sở; thành viên Hội đồng
 14h00’ Hội nghị tổng kết công tác Dân tộc năm 2014 Hội trường tầng 2, nhà B, UBND tỉnh Đ/c Trần Bình Minh – Phó Giám đốc
Thứ bảy  17/01
Chủ nhật  18/01