Hội khuyến học tỉnh Sơn La  tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Đăng ngày: 16/01/2015 16:40:38

Sáng ngày 14/01/2014 tại Hội trường Khách sạn Công đoàn tỉnh, Hội khuyến học tỉnh Sơn La  tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Mùi Thị Thủy, Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Nhà giáo ưu tú Trần Luyến, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, đồng chí Hoàng Chí Thức, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh,  các đồng chí trong Ban chấp hành Hội khuyến học tỉnh, Thường trực Hội khuyến học 12 huyện, thành phố, các đồng chí đại diện cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, đại diện ban khuyến học các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Ong tran luyen 1

          Nhà giáo ưu tú Trần Luyến, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh báo cáo tổng kết
công tác khuyến học năm 2014 tại Hội nghị

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 28 ban khuyến học ở các cơ quan tỉnh, 204 Hội khuyến học xã, phường, thị trấn, 3.068 chi hội tổ, bản, tiểu khu, 124 chi hội dòng họ với trên 200.789 hội viên, đạt tỷ lệ 18,7% số dân toàn tỉnh; 96.765 gia đình hiếu học chiếm 40% số hộ trong tỉnh.

Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe Nhà giáo ưu tú Trần Luyến, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh báo cáo tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; triển khai Thong tư số 44/2014/TT-BGDDT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo Quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã. Một số kinh nghiệm trong công tác khuyến học, khuyến tài của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, dòng họ Cầm ở bản Cá, phường Chiềng An, Thành phố Sơn La. Đặc biệt là ý kiến phát biểu đồng chí Mùi Thị Thủy, Phó trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, định hướng nhiệm vụ công tác khuyến học, khuyến tài của năm 2015: Hội khuyến học tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về vai trò của công tác khuyến học, khuyến tài; chú trọng xây dựng, kiện toàn tổ chức các cấp Hội; tập trung chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội khuyến học xã, phường, thị trấn và cấp huyện, thành phố tiến tới Đại hội Hội khuyến học tỉnh lần thứ IV; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong xây dựng quỹ Hội; nâng cao chất lượng xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học; tổ chức tập huấn nghiệp vụ khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập cho cán bộ, hội viên…

Cũng tại Hội nghị này, UBND tỉnh công nhận 1 tập thể lao động xuất sắc, tặng Bằng khen cho 1 cá nhân. TW Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” cho 29 cá nhân; tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 16 cá nhân.

tang co cho tap the xs

 Các đơn vị được Trung ương Hội Khuyến học Việt nam tặng cờ thi đua xuất sắc
nhiệm vụ khuyến học,khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm2014

 Bài và ảnh: Cao Hải