Số 91/SNV-QLCCVC Ngày 29-01-2015 về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng ngạch chuvên viên, chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp năm 2015

Kính gửi: –   Văn phòng tỉnh uỷ và các Ban đảng thuộc tỉnh uỷ; –   Các Sở, ban, ngành; –   Các tổ chức chính trị xã hội; –   Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; –   Các tổ chức Hội nghề nghiệp; –   Các huyện uỷ, thành uỷ; –   Uy ban nhân dân các huyện, […]

Tỉnh Sơn La tổ chức Kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2014

IMG_237411

Thực hiện Kế hoạc số 84/KH-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên và tương đương năm 2014 và Công văn số 4938/BNV-CCVC ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội  vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công […]

  Tổ chức điều tra xã hội học để xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Thực hiện quyết định số 3545/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2015; Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh Sơn La, Phê duyệt  Đề án thực hiện thí điểm Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công […]

Số141/UBND-NC ngày 21/01/2015 về việc đánh giá chấm điểm để xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2014

Để tổ chức triển khai Quyết định số 15/QĐ-BNV ngày 14/01/2015 của Bộ Nội vụ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 1294/BNV-CCHC […]

Số: 60/SNV-CTTN ngày 22 tháng 01 năm 2015 về việc tổ chức thực hiện chấm dứt hợp đồng đối với trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật của Tổ công tác tại các xã thuộc 05 huyện thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ

Căn cứ Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững. Triển khai thực hiện Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg ngày 27/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt các xã thuộc 61 huyện nghèo và chính […]

Lịch công tác của Sở Nội vụ tuần 4 năm 2015

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 26/01/2015 đến ngày 01/02/2015)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai  26/01 8h00’ Hội nghị tư vấn sửa đổi, bổ sung Quyết định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức Hội trường Sở Nội vụ GĐ Lưu Minh […]

Số 06/CCVTLT-QLVTLT ngày 20/01/2015 về việc triển khai kế hoạch số 52/KHSNV ngày 19/01/2015 của Sở Nội vụ

Kính gửi: Các Sở, ngành Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-SNV ngày 19 tháng 01 năm 2015 Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về Triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu tại Lưu trữ hiện hành đối với các cơ quan, tổ […]

Lịch công tác của Sở Nội vụ tuần 3 năm 2015

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 19/01/2015 đến ngày 25/01/2015)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai  19/01  8h00’  Làm việc với Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ  Đinh Trọng Tuế; Lãnh đạo phòng QLCCVC […]

Hội khuyến học tỉnh Sơn La  tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.

tang co cho tap the xs

Sáng ngày 14/01/2014 tại Hội trường Khách sạn Công đoàn tỉnh, Hội khuyến học tỉnh Sơn La  tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tham dự Hội nghị có đồng chí Mùi Thị Thủy, Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Nhà […]

Số 05/KH-UBND về kế hoạch Công tác thi đua – khen thưởng năm 2015

Trang 1 / 3123

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La