Báo cáo số 143/BC-CCVTLT về kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức năm 2014

Đăng ngày: 11/12/2014 14:12:55

File đính kèm:

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La