Thông báo kết quả xét duyệt chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ đợt 4

Quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong, thân nhân của thanh niên xung phong theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đợt 4

Hội nghị Tổng kết công tác Cải cách hành chính và công tác Nội vụ năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

LAI_0899 1copy

Ngày 20 tháng 12 năm 2014, Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Cải cách hành chính và công tác Nội vụ năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đến sự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Cầm […]

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ tại huyện Mường La

Thực hiện Chương trình công tác năm 2014 của Uỷ ban nhân dân huyện Mường La. Để khắc phục những bất cập, hạn chế về công tác Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; việc quản lý văn bản; quản lý và sử dụng con dấu ở […]

Thông tư liên tịch hướng dẫn thành phần tài liệu dự án , công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử

Thư chúc mừng của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhân ngày Lưu trữ Việt Nam (03/01/2015)

Ngày 03 tháng 01 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Thông đạt số 1C/VP về công tác công văn, giấy tờ, trong đó Người đã chỉ rõ”Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia”. Đánh giá được ý nghĩa to lớn và tầm quan […]

Số 5228/BNV-CQĐP về việc kỷ luật đối với cán bộ cấp xã

Thông tư hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp

Thông tư hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới/sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

Trang 1 / 212

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La