Số 97/KH-UBND về kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2014

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011 – 2020; Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2014. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị […]

Quyết định 3170/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 về việc phê duyệt đề án tổng thể mô hình bộ phận một cửa hiện đại tại UBND các huyện, thành phố.

Số: 129 /CCVTLT-QLVTLT V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu năm 2014

Kính gửi: – Các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh; – Phòng Nội vụ các huyện, thành phố. Căn cứ công văn số 1275/VTLTNN-TTTH ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc thực hiện chế độ báo […]

Số: 3101/UBND-NC về việc hoàn thiện báo cáo công tác cải cách hành chính

Thông báo tuyển dụng công chức Sở Nội vụ tỉnh Sơn La năm 2014

tải xuống (1)

Thực hiện Quyết định số 2808/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2014 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 3133/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm […]

Báo cáo Thẩm định hồ sơ đề nghị chia tách bản Huổi Luông để thành lập bản Nậm Khún xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Sau khi xem xét Hồ sơ đề nghị chia tách bản Huổi Luông để thành lập bản Nậm Khún, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp. Sở Nội vụ báo cáo […]

Phù Yên tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương 7, khoá IX về công tác tôn giáo.

10754809_535873259890691_1325214517_n

Chiều ngày 11 tháng 11 năm 2014, Ban Thường vụ Huyện uỷ Phù Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khoá IX về công tác tôn giáo và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW khoá XI của Ban Chấp hành […]

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, HĐND khóa XIII tại Sở Nội vụ.

LAI_02371

Thực hiện chương trình công tác năm 2014, kế hoạch  số 34/KH-HĐND ngày 16/10/2014 của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII. Chiều ngày 10/11/2014, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh do đồng chí Bùi Minh Sơn, Ủy viên BTV tỉnh […]

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La