Số 853/SNV-TCBC: V/v hợp đồng chi tiêu biên chế trong các cơ quan hành chính và lập mẫu biểu duyệt danh sách hưởng lương của các cơ quan, đơn vị.

Đăng ngày: 20/10/2014 15:03:45

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La