Quyết định về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý

Đăng ngày: 29/10/2014 15:21:58

Sở Nội vụ Tỉnh Sơn La đã tham mưu cho UBND  Tỉnh Sơn La và căn cứ theo Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/10/2003; Căn cứ Luật cán bộ, công chức năm 2008; Căn cứ nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Ban hành Quyết định số: 2626/QĐ-UBND bổ nhiệm đồng chí: Triệu Ngọc Hoan Chức vụ, đơn vị công tác: Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy nay đến nhận công tác và giữ chức vụ: Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường.