Số 799/SNV-TCBC: Báo cáo về nhu cầu Lao động hợp đồng theo nghị định 68 năm 2015

Đăng ngày: 20/10/2014 14:52:38

File đính kèm:

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La