Kế hoạch 5 năm (2016 – 2020) về Văn thư – Lưu trữ

Thực hiện Công văn số 1103/VTLTNN-KHTC ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch 5 năm (2016 – 2020) về văn thư, lưu trữ. Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh xây dựng Kế hoạch 5 năm (2016 – […]

Quyết định về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý

Sở Nội vụ Tỉnh Sơn La đã tham mưu cho UBND  Tỉnh Sơn La và căn cứ theo Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/10/2003; Căn cứ Luật cán bộ, công chức năm 2008; Căn cứ nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng […]

Thông tư quy định về việc sử dụng tài liệu tại phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử

Thông tư hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

Lễ Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ

LAI_0111-1

Sáng ngày 24-10-2014, tại Sở Nội vụ tỉnh Sơn La, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Lễ công bố Quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý đối với đồng chí Lưu Minh […]

Phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính những tháng cuối năm 2014

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020, sở Nội vụ cơ quan chủ trì triển khai thực hiện cải cách hành chính đã đề ra các phương hướng trong những tháng cuối […]

Sơn La tổ chức tuyển chọn Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện tham gia Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020

10745014_726747514078594_1759201253_n

Ngày 20/10/2014, Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị phỏng vấn tuyển chọn ứng viên đăng ký tham gia Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020. Đồng chí Trần Bình Minh phó giám đốc Sở […]

Sở Nội vụ tổ chức mở lớp bồi dưỡng về công tác tôn giáo cho cán bộ, công chức cơ sở năm 2014

10710707_524258257718858_2257272638950781938_n

Ngày 21 tháng 9 năm 2014, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phù Yên, Sở Nội vụ đã tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng về công tác tôn giáo cho cán bộ, công chức cơ sở năm 2014 Tới dự và và phát biểu khai giảng có đồng chí  Đinh Văn Trưởng […]

Kế hoach tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Thiết kế kỹ thuật – Dự toán “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Sơn La”

Căn cứ Nghị định số 119/CP ngày 16/9/1994 của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới, mốc địa giới hành chính các cấp; Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại […]

SỐ 22/2014/QĐ-UBND: Quyết đinh sửa, bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Trang 1 / 212