Thi nâng ngạch công chức (từ ngạch chuyên viên trở xuống theo phân cấp).

Đăng ngày: 10/09/2014 16:09:06

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La