Thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính Nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đăng ngày: 11/09/2014 07:35:25

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La