Quyết định cho cán bộ, công chức nghỉ hưu thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh.

Đăng ngày: 11/09/2014 07:41:58