Phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Toàn quốc.

Đăng ngày: 11/09/2014 08:09:04