Khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Đăng ngày: 11/09/2014 08:07:46