Tiếp nhận, điều động và xếp lại ngạch (nếu có) cán bộ, công chức, viên chức thuộc Tỉnh uỷ, UBND tỉnh quản lý.

Đăng ngày: 10/09/2014 15:50:14

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La