Yêu cầu báo cáo về Tự chủ tài chính năm 2014

Yêu cầu báo cáo về công tác Bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2014.

Hướng dẫn báo cáo cải cách hành chính năm 2014

Tài liệu trình phiên họp thứ 40 – UBND tỉnh khóa XIII về dự thảo đề án một cửa

tải xuống (1)

Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ

1111

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nội vụ hướng dẫn, hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương xác định vị trí việc làm. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ để chấn chỉnh, xử lý các sai phạm. Đề xuất, triển khai các giải pháp đột phá trong quản lý cán […]

Thông báo thời gian, địa điểm thi nâng ngạch lên chuyên viên chính

tải xuống (1)

  Ngày 10/9/2014, Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2014 của Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 35/TB-HĐTNN về thi đợt 3 kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2014. – Địa điểm đón tiếp, hướng dẫn ôn tập và hướng dẫn làm bài thi: Hội trường […]

Ủy ban nhân dân Tỉnh Sơn La quyết định ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ Lịch sử tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh

tải xuống (1)

Ngày 12 tháng 9 năm 2014, Ủy ban nhân dân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc “ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ Lịch sử tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh” Căn cứ vào Quyết định này, Quy chế quy định rõ […]

Phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu tại lưu trữ hiện hành đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2015-2017

tải xuống (1)

Ngày 13 tháng 8 năm 2014, Ủy ban nhân dân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2116/QĐ-UBND về Phê duyệt Đề án“ Nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu tại lưu trữ hiện hành đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh […]

Đăng ký tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và giải thưởng phạm vi cấp tỉnh.

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận Huân chương, Huy chương.

Trang 1 / 612345...Cuối

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La