Thủ tướng đồng ý chủ trương điều chỉnh địa giới

Đăng ngày: 11/08/2014 14:18:13

Tại văn bản số 314/TB-VPCP, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về chủ trương điều chỉnh địa giới tăng đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại một số địa phương.
Những địa phương có sự điều chỉnh bao gồm: Hà Tĩnh (huyện Kỳ Anh), Cao Bằng (huyện Thông Nông), Quảng Ninh (huyện đảo Cô Tô), Kon Tum (huyện Đắk Glei, huyện Kon Plông), Cà Mau (huyện Trần Văn Thời), Trà Vinh (huyện Duyên Hải), Hậu Giang (huyện Long Mỹ) và Bình Phước (huyện Bù Gia Mập).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đồng ý về chủ trương, giao Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh xây dựng Đề án của Chính phủ điều chỉnh tăng đơn vị hành chính đáp ứng đủ tiêu chí, phù hợp với quy hoạch của cấp xã, cấp huyện, cụ thể:

Th? tu?ng Nguy?n T?n Dung d? H?i ngh? toàn qu?c ngành K? ho?ch v

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

– Điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Sông Đốc và các phường thuộc thị xã Sông Đốc; thành lập thị xã Năm Căn và các phường thuộc thị xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau;

– Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Duyên Hải để thành lập thị xã Duyên Hải và các phường thuộc thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh;

– Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Mỹ để thành lập thị xã Long Mỹ và 4 phường trực thuộc, tỉnh Hậu Giang;

– Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bù Gia Mập để thành lập huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Đối với chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập: 2 xã mới Thanh Xuân và Kim Ngọc thuộc huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng; xã Đảo Trần thuộc huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh; 2 xã Đắk Ôn và Đắk Non thuộc huyện Đăk Glei và thị trấn Măng Đen thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã bảo đảm quy hoạch nhưng còn thiếu nhiều tiêu chí.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cao Bằng, Quảng Ninh, Kon Tum khi xây dựng Đề án của Chính phủ cần phân tích, đánh giá, làm rõ tính chất đặc thù về địa bàn an ninh quốc phòng, bảo đảm chủ quyền biên giới lãnh thổ và phương hướng bảo đảm hoàn thành các tiêu chí còn thiếu.

Việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã mới thuộc tỉnh Hà Tĩnh và thành lập 8 phường thuộc thị xã (mới), tỉnh Hà Tĩnh còn thiếu nhiều tiêu chí theo quy định hiện hành và còn có ý kiến chưa đồng thuận trong nhân dân nên chưa đồng ý về chủ trương.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành liên quan có kế hoạch khắc phục, hoàn thành các tiêu chí còn thiếu và tạo sự đồng thuận trong nhân dân; báo cáo Bộ Nội vụ để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến.

Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và các Bộ, ngành liên quan căn cứ vào các quy định hiện hành và tính chất đặc thù của địa phương nghiên cứu, đề xuất việc điều chỉnh địa giới hành chính xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc để thành lập huyện Thổ Châu; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hòn Đất để thành lập thêm 1 huyện mới; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến.

Nội dung Đề án của Chính phủ phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, trong đó làm rõ những vấn đề sau: Tính chất đặc thù; đánh giá tác động (về tổ chức, cán bộ, đầu tư hạ tầng, đất đai, môi trường…) khi điều chỉnh địa giới tăng đơn vị hành chính và các giải pháp khắc phục.

Các phương án bảo đảm tiêu chí còn thiếu để đủ điều kiện theo quy định hiện hành; Hướng dẫn cụ thể hình thức lấy ý kiến nhân dân, bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch.

Theo http://baotintuc.vn/