LĐLĐ tỉnh và Ban Thi đua khen thưởng tỉnh: Ký kết chương trình phối hợp (giai đoạn 2014-2018) –

Đăng ngày: 11/08/2014 13:46:37

Ngày 8-8, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và Ban Thi đua khen thưởng tỉnh đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến (giai đoạn 2014-2018)

114620140702IMG_7437-copy

Ký kết chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh. Tại lễ ký kết, hai bên đã thống nhất chương trình phối hợp với các nội dung: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến.

Theo Báo điện tử Sơn La