Hội nghị đánh giá kết quả ngành nông nghiệp và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM

Đăng ngày: 22/08/2014 14:46:59

Ngày 20-8, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả ngành nông nghiệp 7 tháng và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

223920140720x

Đồng chí Cầm Ngọc Minh chủ trì Hội nghị.

 

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn; chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; tăng cường quản lý chất lượng giống cây trồng, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, lụt bão… toàn tỉnh đã gieo trồng 172.799 ha cây lương thực; sản lượng lương thực có hạt ước đạt 70 vạn tấn, tăng 1,2% so với năm 2013. Trồng 5.213 ha mía, 1.220 ha đậu tương, 965 ha lạc, 370 ha bông; diện tích cây công nghiệp lâu năm hiện có 10.396 ha cà phê, 4.000 ha chè, 6.577 ha cao su. Tổng đàn trâu, bò đạt trên 368 ngàn con, đàn lợn trên 510 ngàn con và gần 5 triệu con gia cầm; chương trình nuôi trồng thủy sản được đẩy mạnh. Toàn tỉnh đã tập trung trồng mới trên 2,2 nghìn ha rừng, chăm sóc 7,2 nghìn ha rừng, khoanh nuôi tái sinh 94 ngàn ha; thực hiện tốt các biện pháp phòng chống cháy rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng. Triển khai tốt các chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, phát triển HTX nông nghiệp, bố trí, sắp xếp dân cư; chủ động phòng chống bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục kịp thời những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Đến nay, đã có 188 xã hoàn thành phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới; triển khai 171 công trình hạ tầng nông thôn…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tăng cường phối hợp, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực nông nghiệp và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới những tháng cuối năm. Phấn đấu có 2 xã đạt từ 15 đến 16 tiêu chí, 20 xã đạt từ 9 đến 13 tiêu chí xây dựng NTM. Tập trung hướng dẫn kỹ thuật, thời vụ, cơ cấu giống để đầu tư thâm canh; phát triển rau hoa ôn đới ở những vùng có điều kiện thuận lợi; tăng cường quản lý chất lượng giống cây trồng, vật nuôi; mở rộng xây dựng mô hình sản xuất tiên tiến, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ cao; tiếp tục thực hiện tốt chương trình phát triển chăn nuôi đại gia súc, hình thành các chợ mua bán trâu bò; đẩy mạnh công tác trồng rừng tập trung; tháo gỡ khó khăn về tài chính, đất đai cho doanh nghiệp; tăng cường sự phối hợp giữa liện minh HTX, Hội nông dân và tổ chức hội nghề nghiệp trong việc khảo sát, xây dựng, củng cố các HTX nông nghiệp; tập trung chỉ đạo hỗ trợ phát triển sản xuất cho nông dân theo các chương trình mục tiêu quốc gia; rà soát các cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; triển khai các dự án đầu tư theo chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và VSMTNT, chương trình giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn…

 

Theo Báo điện tử Sơn La.