Điểm báo công tác Tổ chức Nhà nước cả nước tuần số 32 (từ ngày 16/8/2014 – 22/8/2014)

Đăng ngày: 23/08/2014 08:46:48

Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Bộ Nội vụ

File đính kèm:

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La