Đăng ký khai sinh cho trẻ dưới 6 tuổi chỉ thực hiện một lần

Đăng ngày: 04/08/2014 08:44:39

Quy định này nhằm đơn giản hóa, công khai, minh bạch thủ tục, tiết kiệm chi phí và thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định phê duyệt đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, bao gồm đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Đề án này được triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

 OEM50506-5112-1406990043
Việc đăng ký một lần khai sinh cho trẻ dưới 6 tuổi nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Ảnh minh họa: Ngọc Trường.

Theo đó, người có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên chỉ nộp hồ sơ một lần và nhận được nhiều kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện liên thông.

Thời hạn giải quyết liên thông các thủ tục hành chính gồm đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tối đa không quá 15 ngày làm việc; liên thông các thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tối đa không quá 20 ngày làm việc.

Mục tiêu của Đề án nhằm đơn giản hóa, công khai, minh bạch thủ tục, giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết, tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Đồng thời góp phần xóa bỏ các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của một bộ phận công chức trong việc giải quyết các công việc của người dân.

Theo vnexpress.net