“Dân vận khéo” góp phần cải cách hành chính

Đăng ngày: 07/08/2014 19:34:32

Thực hiện tốt công tác “Dân vận khéo” sẽ góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân.

 dan_van_kheo_cchc

Hội thi cán bộ “Dân vận khéo” lần thứ II

Công tác dân vận góp phần củng cố vững chắc mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Thực hiện chủ trương công tác dân vận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trung ương Đảng. Trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Sơn La đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác dân vận, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng; chủ động bám, nắm cơ sở, thường xuyên đi sâu, đi sát cở sở, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhất là trong công tác di dân tái định cư thủy điện Sơn La, xóa đói giảm nghèo, phòng chống ma túy, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tổ chức nấu ăn cho các em học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh, qua phong trào đã phát hiện nhiều cách làm hay, nhiều điển hình tiên tiến.

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị các cấp nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận. Vừa qua Tỉnh ủy đã tổ chức Hội thi Cán bộ “Dân vận khéo” tỉnh Sơn La lần thứ 2, năm 2014. Đối tượng tham gia Hội thi đều là cán bộ công chức đang công tác, làm việc tại các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước và công chức cấp xã. Tại Hội thi, các thí sinh dự thi đã trải qua 4 phần thi: chào hỏi, kiến thức, xử lý tình huống và thi năng khiếu. Nội dung các phần thi tập trung tìm hiểu tư tưởng về công tác dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, quy chế dân chủ ở cơ sở; xử lý tình huống về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, trật tự xã hội, quan hệ dân sự, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đơn vị.

Công tác cải cách hành chính, bên cạnh các quy định về thủ tục hồ sơ, trình tự, thời gian, lệ phí giải quyết công việc được niêm yết công khai, minh bạch. Còn là thái độ phục vụ nhân dân hòa nhã, niềm nở, nhiệt tình. “Dân vận khéo” trong vận động thực hiện tốt cải cách hành chính, thực hiện phương châm “trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”; trong xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Công tác tiếp nhận và trả kết quả đối với các tổ chức công dân ở các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện nghiêm túc, các cán bộ, công chức luôn tận tình  hướng dẫn, giải thích, rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, không hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo cũng được thực hiện tốt.

Thực hiện tốt công tác “Dân vận khéo” sẽ góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân

Theo sonla.gov.vn