Coi trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã

Đăng ngày: 22/08/2014 15:09:48

Những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực về số lượng và chất lượng, góp phần vào việc nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức.

220520140820x6

Ảnh minh họa

 Việc bố trí cán bộ tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng được quan tâm theo hướng thực hiện đúng đối tượng và nội dung đào tạo, đồng thời gắn với quy hoạch sử dụng cán bộ… Bước đầu phát huy được năng lực, tham mưu cho cấp uỷ đảng, chính quyền cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá và nông thôn mới. Tuy nhiên, số lượng cán bộ, công chức cấp xã tham gia đào tạo về chuyên môn và lý luận chính trị chưa đáp ứng được yêu cầu về chuẩn hóa cán bộ, công chức. Phần lớn cán bộ, công chức cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng thông qua hình thức đào tạo tại chức, vừa học vừa làm và các lớp bồi dưỡng tập trung ngắn hạn, việc áp dụng những kiến thức đã đào tạo vào giải quyết những công việc cụ thể còn hạn chế. Nguyên nhân, một phần do kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng còn thấp. Mặt khác, đội ngũ cán bộ chuyên trách thường xuyên biến động, cán bộ hoạt động không chuyên trách liên tục có sự thay đổi.

Trong quá trình phát triển, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tổng hợp, khảo sát, đánh giá thực trạng, xác định nội dung cần đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã cho từng giai đoạn. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở bảo đảm đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu công tác; cán bộ nguồn thay thế cho cán bộ công chức xã đến tuổi nghỉ công tác hoặc thiếu hụt do cơ học đảm bảo phù hợp với quy hoạch cán bộ đến năm 2015 và 2020. Căn cứ vào yêu cầu thực tế của từng địa phương gắn quy hoạch các chức danh công chức cấp xã với đào tạo cán bộ có các trình độ lý luận chính trị, cử nhân, cao đẳng, trung cấp luật, hành chính, kinh tế nông nghiệp; bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ không chuyên trách cấp xã. Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước và kiến thức, kỹ năng quản lý chuyên ngành theo chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm phù hợp với từng ngành nghề, với chức danh chuyên môn và vị trí việc làm; bồi dưỡng văn hóa công sở, tin học, ngoại ngữ chuyên ngành, tiếng dân tộc; bồi dưỡng trang bị kiến thức, kỹ năng hoạt động cho cán bộ chuyên trách Đảng, đoàn thể chính trị – xã hội, chính quyền và đại biểu HĐND các cấp theo chương trình quy định. Hình thức đào tạo theo hướng chính quy, tại chức, liên thông…

Quy hoạch cán bộ gắn với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm của cán bộ, công chức cấp xã và nhu cầu dự nguồn cấp xã. Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng là cơ sở để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, góp phần lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

 

Theo Báo điện tử Sơn La.