Ban Dân tộc tỉnh Kỷ niệm 10 năm thành lập (13-8-2004 – 13-8-2014)

Đăng ngày: 14/08/2014 13:25:26

Ngày 11-8, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (13-8-2004 – 13-8-2014). Tới dự có đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.

 123320140832bandantoc

Đồng chí Cầm Ngọc Minh chuyển trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2013 của Ủy ban Dân tộc cho Ban Dân tộc tỉnh.

 

Sau 10 năm đi vào hoạt động, được sự quan tâm của tỉnh, bộ máy cán bộ làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở từng bước được kiện toàn. Từ nguồn vốn Chính phủ cấp hơn 2.187 tỷ đồng, 10 năm qua, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh, hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng dân tộc khó khăn của tỉnh, với hơn 18.000 hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà ở, hỗ trợ khai hoang đất sản xuất; 20.000 hộ nghèo được hỗ trợ trực tiếp phát triển sản xuất; xây dựng 1.106 công trình nước sinh hoạt, gần 1.000 mô hình phát triển kinh tế; mở 600 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nông lâm nghiệp và quản lý chính sách dân tộc cho hơn 32.000 lượt cán bộ xã, bản vùng ĐBKK, các xã biên giới của tỉnh; xây dựng hơn 1.000 công trình điện, đường, trường, trạm, nhà văn hoá… cấp 19 loại báo, tạp chí đến đúng đối tượng thụ hưởng; thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nắm tình hình các chính sách dân tộc về giáo dục, y tế, văn hoá, an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường, xóa đói giảm nghèo; chủ động nghiên cứu, xây dựng các đề tài khoa học cấp tỉnh liên quan đến công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng… góp phần cùng tỉnh tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất và đời sống cho đồng bào, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 57% năm 2005 xuống còn 27% năm 2013…

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả Ban Dân tộc tỉnh đã đạt được trong 10 năm qua. Đồng thời, đề nghị Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ động tham mưu với tỉnh thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc. Tích cực đấu tranh phê phán các quan điểm, tư tưởng lệch lạc, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; biểu dương gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, để mọi người học tập và làm theo. Tiếp tục hướng dẫn đồng bào ổn định sản xuất và đời sống, định canh, định cư, đổi mới tập quán sản xuất, phát triển kinh tế hàng hoá, xoá đói giảm nghèo. Trước mắt tập trung nghiên cứu, tham mưu chỉ đạo thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các huyện, thành phố tiến tới Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ hai năm 2014…

Nhân dịp này, Chủ tịch Nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; Ủy ban Dân tộc tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2013 cho Ban Dân tộc tỉnh và 10 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam”; UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2013 cho Ban Dân tộc tỉnh và 9 Bằng khen cho các cá nhân./.

 

Theo Báo Sơn La điện tử