PHIÊN HỌP THỨ 38, UBND TỈNH KHOÁ XIII: Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển KT-XH

Đăng ngày: 04/08/2014 08:49:22

Ngày 31-7, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 38, UBND tỉnh khoá XIII, đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8.

3155201405015

Phiên họp 38 UBND tỉnh khóa XIII.

Dự Hội nghị có Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố tại các đầu cầu trực tuyến.

Trong tháng 7, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đôn đốc đẩy nhanh thực hiện các chương trình dự án giải ngân thực hiện các nguồn vốn, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo… Các địa phương tập trung thu hoạch lúa chiêm xuân, gieo trên 1.000 ha mạ mùa và cấy được gần 3.100 ha lúa, gieo trồng 5.898 ha cây trên nương; bảo vệ tốt đàn gia súc; trồng mới được 1.654 ha rừng. Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì, chỉ số phát triển công nghiệp tăng 6,6%; hoạt động thương mại dịch vụ phát triển khá. Lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đầu tư phát triển được tăng cường, tổng thu ngân sách trên địa bàn tháng 7 ước đạt 190 tỷ đồng. Công tác di dân TĐC thuỷ điện, Đề án 1460 tiếp tục triển khai các chính sách ổn định đời sống nhân dân. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao và du lịch, chính sách an sinh và phúc lợi xã hội được chú trọng; đẩy mạnh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. An ninh, chính trị, trật tự ATXH được đảm bảo, hoạt động đối ngoại được tăng cường và mở rộng…

Tại phiên họp, UBND tỉnh đã nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị của các huyện, thành phố và các ngành liên quan các việc giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai; chính sách khắc phục thiệt hại do cơn bão số 2 và thực hiện hỗ trợ di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng sạt lở, nhất là việc di chuyển 75 hộ dân tại xã Chiềng Bằng (Quỳnh Nhai); tình hình dịch viêm não nhật bản…

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phát hiện tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh. Tổ chức triển khai các nghị quyết Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIII và chuẩn bị tốt các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp chuyên đề thứ 4, HĐND tỉnh khoá XIII; tập trung chỉ đạo khắc phục thiệt hại cơn bão số 2, thực hiện các chính sách hỗ trợ di chuyển dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, rà soát các nguồn vốn đảm bảo tiến độ giải ngân các chương trình, mục tiêu; thực hiện dứt điểm việc khắc phục xử lý chất thải tại các nhà máy chế biến. Tăng cường khai thác các nguồn thu ngân sách địa phương đảm bảo cho việc thực hiện các khoản chi phát sinh. Triển khai tốt công tác tuyển sinh, chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới; tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày giải phóng Sơn La, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý; bảo đảm trật tự ATXH trên địa bàn…

Theo baosonla.org.vn