Xin ý kiến vào dự thảo Đề án Một cửa hiện đại tại UBND các huyện, thành phố tỉnh Sơn La

Đăng ngày: 18/07/2014 15:16:05

Ngày 18/7/2014 Giám đốc Sở Nội vụ ban hành văn bản số 574/SNV-CCHC về việc xin ý kiến góp ý vào dự thảo Đề án tổng thể tổ chức bộ phận Một cửa hiện đại tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tỉnh Sơn La.

Sau một thời gian nghiên cứu xây dựng Đề án tổng thể tổ chức bộ phận Một cửa hiện đại tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã cơ bản hoàn hành, để Đề án được hoàn thiện hơn và đảm bảo tính khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện. Sở Nội vụ xin ý kiến của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở, ngành có liên quan và tham gia ý kiến đóng góp xây dựng Đề án.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ trước ngày 05/8/2014 để tổng hợp, hoàn thiện trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định ban hành để tổ chức thực hiện.

Cao Hải