Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra nội dung trình Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIII

Đăng ngày: 15/07/2014 07:10:47

Ngày 11-7, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì và phối hợp với các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7 và trước Kỳ họp thứ 8 của các đại biểu HĐND tỉnh.

1429201409007

Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra nội dung trình Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIII

 Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh. Đồng chí Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã làm rõ ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến các lĩnh vực: đầu tư – xây dựng, tài chính – ngân sách, văn hoá – xã hội, chế độ chính sách, công tác xây dựng chính quyền. Tập trung thảo luận các ý kiến, kiến nghị của cử tri về: phương án thoát lũ trên suối Nậm La; rà soát, đánh giá thực trạng các công trình cầu treo, cầu dân sinh trên địa bàn; đầu tư xây dựng đường vào khu Thư viện tỉnh; cơ chế, tiêu chí đặc thù tuyển dụng con em các bản sở tại đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng vào làm giáo viên; chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; kết quả xử lý môi trường nhất là việc xử lý môi trường tại các công ty sản xuất, chế biến, điểm thu gom, xử lý rác thải, công tác kiểm tra, xử lý thuốc bảo vệ thực vật, chính sách bảo vệ rừng, gắn với bảo vệ rừng đầu nguồn nước, đảm bảo thu nhập của người dân…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Minh Sơn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp thu ý kiến đóng góp của thành viên các Ban HĐND tỉnh; soạn thảo báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính trung thực, đúng đắn của báo cáo, tính khả thi của kế hoạch, giải pháp trong quá trình thực hiện…

Theo baosonla.org.vn