Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

Đăng ngày: 01/07/2014 11:20:46