Màn chào hỏi của công đoàn Đài PT – TH Tỉnh Sơn La

Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La

Màn chào hỏi của công đoàn văn phòng UBND Tỉnh Sơn La

Màn chảo hỏi thanh tra nhà nước tỉnh Sơn La

Màn chào hỏi Dự trữ quốc gia khu vực tây bắc

Màn chào hỏi của công đoàn sở VHTT, DL Tỉnh Sơn La

Màn chào hỏi của công đoàn TT giáo dục lao động Tỉnh Sơn La

Hội thi tìm hiểu luật cán bộ, công chức, luật viên chức giai đoạn 2011-2020

Tiểu phẩm Sở VHTT&DL

Huyện Mộc Châu Tuyển dụng công chức cấp xã đợt 2 năm 2014

tải xuống (1)

Ngày 30/6/2014, Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu thông báo tuyển dụng công chức cấp xã đợt 2 năm 2014 Nguồn: Thông báo số 110/TB-UBND

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La