Chi Cục Văn thư lưu trữ tỉnh tổ chức các lớp Tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho công chức, viên chức các huyện, thành phố

DSC00511

Thực hiện kế hoạch và chương trình công tác năm 2014 của Chi Cục Văn thư lưu trữ tỉnh về việc nâng cao nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho công chức, viên chức làm công tác Văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn  tỉnh Sơn La. […]

Phần chào hỏi của công đoàn trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Sơn La

Đài phát thanh và truyền hình Tỉnh Sơn La

Thanh tra nhà nước tỉnh Sơn La

Dự chữ quốc gia khu vực tây bắc (câu chuyện cải cách)

Sở Tài Nguyên Môi Trường (Ông hành bà chính)

Màn chào hỏi công đoàn viên chức sở VHTT&DL Tỉnh

Màn chào hỏi công đoàn viên chức UBND Tỉnh

Màn chào hỏi của công đoàn Bảo hiểm xã hội Tỉnh Sơn La

Màn Chào hỏi của công đoàn sở tài nguyên và môi trường Tỉnh Sơn La

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La