Ngành Nội vụ tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014.

Đăng ngày: 05/07/2014 21:42:21

Ngày 04 tháng 07 năm 2014, Tại Trụ sở Uỷ ban nhân dân huyên Sốp Cộp, Sở Nội vụ tỉnh Sơn La phối hợp với UBND huyện Sốp Cộp tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014.

IMG_1648-1

                                   Quang cảnh Hội nghị

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Trưởng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Nguyễn Ngọc Tú, Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ, Lãnh đạo, chuyên viên phòng Nội vụ 12 huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Hội nghị đã được nghe và thảo luận Dự thảo báo cáo sơ kết công tác ngành Nội vụ trong 6 tháng năm 2014, đánh giá đúng nhữg kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, biện pháp khắc phục. Đồng thời cũng đề ra nhiều giải pháp quan trọng để tập trung chỉ đạo, tổ chức, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Nội vụ năm 2014, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2014.

Bài và ảnh: Cao Hải