Điểm báo công tác Tổ chức và cán bộ cả nước, tuần từ 14 – 18/7/2014

Đăng ngày: 22/07/2014 09:20:45

Theo Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước

File đính kèm:

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La